HASAN TEZCAN computer science

JavaScript kullanarak DOM elemanlarını seçmek | Hasan Tezcan

JavaScript kullanarak DOM elemanlarını seçmek

Bu yazı Kodluyoruz 2021 Earlybird Frontend Bootcamp’ı sürcinde Kodluyoruz ekibinin hazırladığı video serisi için hazırlanmış bir yazılı kaynaktır.

Bu yazıda DOM (Document Object Model) içerisinden öğeleri seçmek için kullanacağımız metotlardan bahsedeceğim.Document Object Model’de öğeler birden fazla yöntem ile seçilebilir. Birinci yöntemimiz olan element id’sini kullanarak şeçme metodu ile başlayalım.

Get Element By ID

Elemanı ID’sine göre şeçmek

document objesinin getElementById() metodu ile sayfada bulunan html elementlerinin ID’leri referans alarak seçme işlemi yapabiliyoruz. Örnek olarak;

<div id="unicorn">🦄</div>

sayafada bulana bu elementi getElementById() methodunu kullanarak seçmeye çalışalım.

const unicorn = document.getElementById('unicorn');

ID’ler büyük-küçük harf duyarlıdır. Bu sayede HTML document içinde biriciklik gösterir ve her zaman geriye bir eleman döndürür. Bir eşleşme bulamazsa da geriye null dönüşünü yapar.

DİKKAT: Seçmek istediğiniz elemanın id’sini yazarken eleman isminin başına # işaretini yazmanıza gerek yoktur. Yazmanız durumunda id’yi seçemeyeceksinizdir.

- document.getElementById('#root'); // null
+ document.getElementById('root'); // <div id=​"root">​…​</div>​

Get Elements By Tag Name

Elemanları etiket isimlerine göre şeçmek

getElementsByTagName() metodu birden çok element’e ulaşmak amacı ile kullanılır. Girdi olarak bir html element’i alır ve buna uygun bir HTMLCollection döndürür. Örneğin elimizde bu şekilde bir sayfa var;

<p>🐱</p>
<p>🐰</p>
<p>🐯</p>
<p>🐧</p>

Bu sayfadaki tüm p elemanlarına ulaşmak istersek;

const animals = document.getElementsByTagName('p'); 
// Çıktı: HTMLCollection(4) [p, p, p, p]

yazmanız yeterli olcaktır.

Ayrıca sayfadaki tüm etiketleri bu şekilde getirebilirsiniz.

document.getElementsByTagName('*')
// Çıktı: HTMLCollection(33) [html, head, meta, link#.....

Get Elements By Name

Elemanları isimlerine göre getirme

getElementsByName() methodu elemanların name değerlerine göre bir NodeList objesi döndürür.

<input type="text" name="e-posta">
<input type="tel" name="telefon">
<input type="date" name="tarih">

E-posta adını taşıyan tüm öğeleri getirelim.

const emails = document.getElementsByName('e-posta');
// Çıktı: NodeList [input]

Unutmayın ki name değeri id’de olduğu gibi biricik bir değer taşımaz. Birden fazla eleman aynı name değerini taşıyabilir.

Get Elements By Class Name

Elemanları class isimlerine göre şeçmek

DOM’da istediğimiz class name’i taşıyan tüm elemanları seçmek için getElementsByClassName() methodunu kullanırız. Bu method bize bir HTMLCollection döndürür. Ve kullanırken class isminin başına nokta “.” koyMAMAnız gerekir.

<div class="baykuş kusu">🦉</div>
<div class="güvercin kusu">🐦</div>
<div class="kartal kusu">🦅</div>
<div class="kedi">🐱</div>

Hadi sayfamızdaki tüm kuşları seçelim;

const kuslar = document.getElementsByClassName('kusu');
// Çıktı: HTMLCollection(3) [div.baykuş.kusu, div.güvercin.kusu, div.kartal.kusu]

Ayrıca bu methodla birden fazla class name belirtip daha detaylı bir seçim yapabilirsiniz.

document.getElementsByClassName('kartal kusu');
// Çıktı: HTMLCollection [div.kartal.kusu]

Query Selector

Tekil Sorgu seçici

QuerySelector () yöntemi, CSS seçicilere dayalı olarak DOM’dan html elemanlarını seçmenize izin veren iki modern JavaScript yönteminden biridir. Bu yöntem ile birlikte hem css class’larını hem de id’lerini kullanabilirsiniz. Bunu yaparken class için ön ek olarak nokta “.”, id’ler için kare “#” kullanmanız gerekir. Sayfada eşleşen ilk elemanı size döndürecektir. Belirtilen elemanın eşleşememesi durumunda geriye null dönecektir.

const email = document.querySelector('#signup input[name="email"]');

Query Selector All

Çoğul Sorgu seçici

querySelectorAll() methodu, QuerySelector () methodu ile aynı mantık ile çalışır tek farkı eşeleşen ilk elamanı döndürmek yerine eşeleşen tüm elemanları bir NodeList objesi olark döndürmesidir.

const elems = document.querySelectorAll('.bird, .animal');
console.log(elems.length); // 4

Methoları bir arada kullanabilirsiniz

Yukarıda öğrendiğimiz metodları birarada kullanabiliyoruz. Önce tek bir elemanı seçerek ardından içinde ikinci bir sorugu yapabiliriz. Örneğin;

<form id="signup">
  <input type="text" name="email">
  <input type="tel" name="phone">
  <input type="date" name="date-of-birth">
</form>

sigup id’li elemanın içindeki tüm input elemanlarını seçmek istersek;

const inputs = document.getElementById('signup').getElementsByTagName('input');

ya da

const inputs = document.querySelector('#signup').querySelectorAll('input');

Alıştırmalar

Bu konu ile ilgili alıştırma yapmak isterseniz doğrudan tarayıcı üzerinden herhangi bir sitede inspect mod’undaki console’da anlatılan methodlar ile denemeler yapabilirsiniz. Ya da bu linkten alıştırmalar yapabilirsiniz.

Sonuç

DOM üzerinden javaScript kullanarak eleman seçmek için gereken tüm methodları bu yazı boyunca öğrenmiş olduk. İhtiyacınız olan her şey buradaydı. Gerisi sizin uygun sorguları yazarak elemanlarınızı seçmenizde. Alıştırma yapmayı unutmayın. 👋👋👋


Kaynakça

 • https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model
 • https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_object_model/Locating_DOM_elements_using_selectors
 • https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document/querySelector
 • https://attacomsian.com/blog/getting-dom-elements-javascript